Navigatsiya
Kutubxonaning ish tartibi:
8:00 dan 18:00 gacha
Manzil:
O‘zbekiston, Farg‘ona sh., Ma’rifat ko‘chasi 31 A

август 2017

Узбек тарихи 

 63.3(5O')я72
 E74
     Ergashev, Qo'ldosh. O'zbekiston tarixi: o'quv qo'llanma/
Q. Ergashev, H. Hamidov. - Toshkent: G'afur G'ulom NNMU, 2015. - 680 b.

Мазкур ўқув қўлланмада Ўзбекистон, ўзбек халқининг қадимдан бугунги кунгача босиб утган ўтган тарихи ва ундаги тарихий жараёнлари олий ўқув юртлари ҳамда лицей ва коллеж  талабалари учун тавсия этилган. Ўзбекистон тарихи фани ўқув дастури талаблари асосида ёритиб беришга ҳаракат қилинди. 

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

Химиё

 24.1
 К42

  Kimyo olamiga sayohat: Qo`llanma/ M. Pirimqulov, R. Ziyayev, B. Akbarov. - Toshkent: O'zbekiston, 2015. - 280 b.

Қўлингиздаги ушбу китобда кимёнинг ўзи нима, у қандай пайдо бўлган, унинг ривожланиш тарихи қандай кечган деган саволларга жавоб топасиз ҳамда кимёвий элементлар қачон ва қайси олим томонидан кашф этилганини билиб оласиз. Кимёвий элементлар ёрдамида саҳна кўринишлари орқали уларнинг хосса-хусусиятлари билан танишасиз. Шунингдек, китобда ўқувчилар ўз билимларини синаб кўришлари учун олимпиада масалалари ҳам берилган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин.

немча узбекча

 81.2Nem
  R33
     Rahmonov, Odil.
Nemischa-o'zbekcha lug'at = Deutsch-usbekisches worterbuch: 18000 so'z va iboralar/
O. Rahmonov, R. Rahmonova; Ред. X. R. Rahimov. - Toshkent: Akademnashr, 2017. - 528 b.

Ушбу луғат мактаб ўқувчилари, лицей, коллеж ва олий ўқув юртлари талабалари, магистр, аспирант, таржимон ҳамда барча немис тили фанига қизиқувчилар учун мўлжалланган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

перельман

 74.263.2
 P33
   Perelman, Yakov Isidorovich. Qiziqarli matematika: matematikaga doir hikoya va jumboqlar/
Y.I. Perelman. - 4-е изд.. - Тошкент: Sharq NMAK , 2016. - 176 b.

Ушбу китобда математикага доир турли-туман жумбоқлар тўпланган бўлиб, улардан кўплари кичик-кичик ҳикоялар тарзида берилган. Уларни ечиш учун элементар арифметикани билиш ва геометриядан бир озгина хабардор бўлиш кифоя. Масалаларнинг баъзиларигина соддароқ тенгламалар тузиш ва еча билишни талаб қилади холос.

  Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин.

Хозирги

 81.2O`zb
  H60
     Hozirgi o`zbek adabiy tili: Darslik Кн.1, 2, 3/
A. Nurmonov, A. Sobirov, N. Qosimov. - 3-е изд., перераб.. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2015. - 552 b.

Таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлиги амалда бўлган бугунги кунда ҳамма нарсадан янги сифат босқичларига ўтиш талаб этилмокда. Ушбу "Ҳозирги ўзбек адабий тили" дарслигида айнан мана шу нарса эътиборга олинган. Ўқувчиларнинг ўз фикрини оғзаки ва ёзма равишда эмин-эркин ифодалай олиши, мустақил фикр билдириши, билимли, юксак салоҳиятли, замонавий ахборот технологиялари ҳамда чет тиллардан хабардор бўлиши учун ушбу дарсликда замин яратишга ҳаракат қилинган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин.

Юсупов

 81.2Узб
   Ю91
       Юсупов, Ўткир. Инглизча-ўзбекча грамматик диаформалар = English-uzbek grammatic diaforms: Қўлланма
/ У. Юсупов; Ред. Ж. Жалолов. - Toshkent: Akademnashr, 2015. - 256 б.

Мазкур китоб жаҳон тилларидан бири, дунё бизнес тили сифатида тан олинган инглиз тили грамматикаси бўйича янги тилдаги махсус қўлланмадир. Қўлланма номидаги "диаформа" атамаси лотинча икки форма сўзидан олинган, бизнинг тушунчамизда у бир-бирига синоним бўлган икки тилдаги нутқ намуналаридир.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

туркча

 81.2Турк
   Yu91
       Yusuf, Berdak.Turkcha-o`zbekcha, o`zbekcha-turkcha lug`at/
B. Yusuf; Ред. M. Abdurahmonova. - Toshkent: Tafakkur, 2012. - 416 b.

Ушбу Туркча-ўзбекча, ўзбекча-туркча луғат икки қисмдан иборат бўлиб, 22984 тадан ортиқ сўзни ўз ичига олади. Жумладан, унда 12190 тадан зиёд туркча ва 10794 тага яқин ўзбекча сўз мавжуд. Бундан ташқари, бу луғатда кўплаб ажратиб ёзиладиган қўшма сўзлар ҳамда сўз бирикмалари, иборалар ҳам ўрин олган. Луғатдан фойдаланиш осон бўлиши учун ҳар иккала луғат бўлимида бош сўздан кейин ёки қўшма сўз, сўз бирикмасидан сўнгра уларнинг ўқилиши ва қандай талаффуз қилиниши махсус транскрипция билан берилган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

100кашфиет  63.3
 Ю20

     100 кашфиётчи/ Сост. З. Ускинова, Сост. Г. Матисаев. - Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2016. - 288 б.
 Ушбу китобда 18 - 20 асрлардаги бутун дунёда буюк кашфиётчиларининг ихтиролари, ҳаёти, фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўрин олган.


Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин
100 машхур1

 63.3
 Ю20

    100 машҳур олим/ Сост. З. Ускинова, Сост. Г. Матисаев. - Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2016. - 288 б.

Ушбу китобда буюк аждодларимиз, мутафаккир олимларимиздан Мирзо Улуғбек, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мусо ал-Хоразмий, Фаробий, Аристотель, Гегель, Конфуций, Лао Цзи, Платон, Суқрот, Эйнштейн, Ломоносов, Коперник, Пифагор, Циолковский, Капица ва ҳоказолар ҳақида билиб оласиз.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин