Навигатсия
Кутубхонанинг иш тартиби:
8:00 дан 18:00 гача
Манзил:
Ўзбекистон, Фарғона ш., Маърифат кўчаси 31 А

Март 2016

 Ушбу саҳифада кутубхонамизга яқин кунларда келиб тушган ресурсларни тақдим этамиз. Бу ерда тақдим этилган нашрларни кутубхонамиз бўлимларидан топишингиз мумкин.

Бизнинг АКМга хуш келибсиз. Сизга хизмат кўрсатишдан доимо мамнунмиз!

 Бахтли

84(5Ў)
З60

     Зиёев Ҳамид. Бахтли бўлай десангиз...: Ибратли ҳикоялар / Ҳ. Зиёев. – Тошкент : Қомуслар бош таҳририяти, 1995. - 90 б.  50000 экз.

    Рисолада олий инсоний фазилатлар: адолатпарвар, ватанпарвар, жасоратли, олижаноб ва сахийлик эгаси бўлиш учун киши қандай йўл тутса маъқул бўлиши, айни пайтда мавжуд салбий сифатлар: ҳасадгўйлик, қўрқоқлик, жоҳиллик ва зиқналик каби иллатларнинг инсон учун нақадар фожиали оқибатларга эга эканлиги ҳаётий ҳикоялар мисолида кўрсатилади.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

Хамид Узбекист

63.3(5Ў)
З-60

     Зиёев Ҳамид. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида / Ҳ. Зиёев. – Тошкент : Муҳаррир, 2011. - 96 б. 1000 экз.

    Ушбу рисолада халқимизнинг биринчи ва иккинчи жаҳон урушлари даврида армия хизматига, мардикорчиликка олинган фарзандлари, уларнинг жонфидокорликлари, поймол этилган, ҳақ-ҳуқуқлари ва қадр - қимматлари ҳақида сўз юритилади.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

 

  Россия козон

63.3(5У)
З-60

     Зиёев Ҳамид. Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибирь, Қрим, Кавказ ва Туркистонга тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар: XVI асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошлари / З. Ҳамид
     Т.6 . – Tошкент : Янги аср авлоди, 2012. - 604 б. 100 экз.

   Ушбу асарнинг биринчи қисмида Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибирь, Қрим, Кавказ, Ўрта Осиё ва Козоғистонга қарши ҳарбий юришлари ва ватан ҳимоячиларининг қаҳрамонона жанглари  ёритилган. Асарнинг иккинчи қисми чор ҳукуматининг мустамлакачилик сиёсати ва зулмига қарши миллий - озодлик курашлари ҳақида.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

  Х Зиёев Сибир Волга

63.3(5Ў)
З-60

   Зиёев Ҳамид. Сибирь, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар : энг қадимги даврлардан XX аср бошларигача / Ҳ. Зиёев
    Т.4 . – Tошкент : Янги аср авлоди, 2014. - 576 б. 100 экз.

  Ушбу асар ота-боболаримиз қаерларда бўлмасин, бари бир ўзининг меҳнатсеварлиги, ҳалоллиги, бунёдкорлиги ва тадбиркорлигини намойиш этиб, тили, дини ва турмуш тарзига содиқ қолганликлари ҳақида гувоҳлик беради.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

  Узб каспий-волга

63.3(5Ў)
З-60

   Зиёев Ҳамид. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан элчилик муносабатлари тарихи: XVI асрнинг иккинчи ярми-XIX аср / Ҳ. Зиёев
    Т.1 . – Toshkent : "Ta`lim" nashriyoti, 2014. - 472 б. 100 экз.

   Ушбу асар Ўзбекистоннинг Каспий - Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан элчилик муносабатларининг ўрнатилиши ва ривожланишининг жараёни тарихини ўз ичига олган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

 

Узб каспий-волга

63.3(5Ў)
З-60

    Зиёев Ҳамид. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга ва Урал бўйлари орқали Россия билан иқтисодий алоқаларининг ўрнатилиши ва ривожланиши тарихи / Ҳ. Зиёев 
     Т.2 . – Tошкент : Янги аср авлоди, 2013. - 500 б. 100 экз.

   Ушбу асарда ёритилган масалалар яхлит бир мавзу сифатида ўрганилмаган. Унда архив материалларидан фойдаланилган.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

Зиеев Узб Рос бил

63.3(5Ў)
З-60

   Зиёев Ҳамид. Ўзбекистоннинг Россия билан элчилик ва иқтисодий алоқаларининг ўрнатилиши, ривожланиши тарихи: Қадимги даврлардан то XX аср бошларигача / Ҳ. Зиёев 
    Т.3 . – Tошкент : Янги аср авлоди, 2012. - 500 б. 100 экз.

   Ушбу китобда Ўзбекистоннинг Россия билан савдо алоқалари тарихи билан танишасиз. Китоб ўша даврни яққол акс эттирувчи жуда кўп маълумотларга эга.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

Зиеев Узб сибир

63.3(5Ў)
З-60

  Зиёев Ҳамид. Ўзбекистоннинг Сибирь орқали Россия билан алоқаларига доир архив ҳужжатлар тўплами: XIX-XX аср бошлари / Ҳ. Зиёев
    Т.5. – Tошкент : Янги аср авлоди, 2013. - 508 б. 100 экз.

    Ушбу тўплам Сибирдаги ватандошларимиз - ўзбекларнинг фаолиятига доир маълумотларни ўз ичига олади

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин

  зиеев 6 книг

63.3(5Oz)
Z60

Ziyoyev Hamid. Asarlar to`plami.

Т.6. O`zbekiston mustamlaka va zulm iskanjasida: XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlari. – Тоshkent : Sharq, 2006. - 352 b. 50 экз.
Т.7. O`zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: miloddan oldingi asrlardan to 1991 yil 31 avgustgacha. –
Т.8. Tarix o`tmish va kelajak ko`zgusi: tarixning dolzarb masalalari / Ред. K. Normatov. – Toshkent : Ga'fur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2000. - 304 b. 50 экз.
Т.10. Buyuk Amir Temur saltanati va uning taqdiri. – Tаshkent : Ma'naviyat, 2008. - 136 b. 3000 экз.
Т.11. Ona shahrim Toshkent va hayot yo`limdan lavhalar. – Toshkent : Fan, 2008. - 382 b. 50 экз.
Т.13. Farzandlaringiz sog`lom, aqlli, chiroyli, tarbiyali va oqibatli bo`lsin desangiz. – Toshkent : Ma'naviyat, 2001. - 285 b. 50 экз.

Китобни фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлимидан топиш мумкин